„The Engrossing History of Lithuania Įdomioji Lietuvos istorija.
Valstybingumo istorija“. Šios istorijos esmė iliustracija, judesiu ir gyvu žodžiu perteikta bei į animacinius filmus perkelta Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų lietuvių ir anglų kalbomis.
Temos:
1. Pirmieji Rytų Pabaltijo gyventojai ir senieji autochtonai (11 000 – 5 000 m. pr. Kr.)
2. Indoeuropiečiai ir baltai (4 000 – 2000 m. pr. Kr.)
3. Ankstyvosios baltų kultūros (1700 m. pr. Kr. – 450 m. po Kr.)
4. Baltų gentys V – XII amžiuje
5. Baltai ir jų kaimynai XIII a. pirmoje pusėje
6. Mindaugo karalystė – krikščioniška Lietuvos valstybė (1253 – 1263)
7. Nuo Mindaugo iki Gediminaičių: legendiniai ir tikrieji valdovai (1263 – 1295)
8. Pagoniškieji Gediminaičiai (1295 – 1385)
9. Lietuvos ir Žemaitijos krikštas (1387 – 1413)
10. Krikščioniškoji Lietuva: nuo krikšto iki Lucko (1387 – 1429)
12. Lietuva paskutiniųjų Gediminaičių laikais (1430 – 1572)
13. Liublino unija ir pirmieji renkami valdovai Respublikos soste (1569 – 1586)
14. Respublika Vazų dinastijos laikais (1587 – 1668)
15. Lenkiškieji ir saksoniškieji valdovai Lenkijos soste (1669—1795)
16. Bajoriškoji demokratija ir Respublikos žlugimas (1772 – 1795)
27. Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė (1988 – 1990)
28. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas – 1990-ųjų kovo 11 diena
29. Nepriklausomybės kovos – 1991 metų sausis ir rugpjūtis
30. Lietuvos prezidentai (1919 – 2004)
2004 metais „Elektroninės leidybos namai“ išleido pirmąją „Įdomiosios Lietuvos istorijos“ serijos elektroninę knygą „Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“. Joje multimedijos formose nušviesti svarbiausieji Lietuvos valstybingumo procesai. Pradedant proistorėje vykusiais etnogenezės procesais nušviečiamas valstybės susidarymo procesas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietuvos Abiejų Tautų Respublikoje valstybingumo raida bei valstybingumo siekiai, kai 1795–1918 ir 1940–1990 metais Lietuva buvo okupuota. Pasakojama apie svarbius Pirmosios Lietuvos Respublikos valstybingumo klausimus ir Valstybės atkūrimą 1990 metais bei kovą dėl jos.
2005 metais vykusiame Pasaulio viršūnių apdovanojimų Nacionaliniame konkurse ši knyga buvo pripažinta nugalėtoju Elektroninių gebėjimų kategorijoje. Dvikalbė versija buvo parengta per 2005-uosius metus. Tekstus vertė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doc. Dr. Zita Bareikytė, anglų kalbą įgarsino Arvydas Okas.
Projekto vadovas doc. Dr. Eugenijus Jovaiša pratarmėje rašo: „Šis leidinys skiriamas istoriniu Lietuvos palikimu besidomintiems Lietuvos ir užsienio žmonėms. Tikimės, kad jis pasitarnaus po pasaulį pasklidusiam mūsų jaunimui lietuvybėje auklėti svetur augančius vaikus, didžiuotis mūsų baltiškąja kultūra ir iš jos išaugusia Lietuvos valstybe“. Ar ši knyga suras savo skaitytoją – parodys netolima ateitis.
Elektroninė knygą kūrė nedidelis kolektyvas. Tekstus parašė Eugenijus Jovaiša (1–10, 12–16, 27–30 temos) ir Gediminas Kulikauskas (11, 17–26 temos). Vartotojo aplinką, animuotus pasakojimus kūrė programuotojas Arūnas Gudinavičius, dailininkai Laura Leščinskaitė ir Mindaugas Pleskas. Įgarsino Rimantas Bagdzevičius (lietuvių kalba) ir Arvydas Okas (anglų kalba). Kalbos redaktoriai Jurga Dzikaitė ir Indrė Jovaišaitė.