Kompaktinis diskas „Lietuva iki Mindaugo“ skirtas Lietuvos priešistorei. Tai darbas apie reikšmingus mūsų istorijos įvykius, reiškinius ir faktus nuo seniausių laikų iki Mindaugo karalystės sukūrimo. Dalykiškai ir chronologiškai ankstyvoji Lietuvos istorija suskirstyta į tris pagrindines dalis:gyventojai, darbai, kultūra.
Pirmąją dalį– gyventojai– sudaro trys skyriai: žemės ir kultūros, etnosas, santykiai. Juose nušviečiamas Lietuvos kraštovaizdis, Lietuvos dangus, ankstyviausieji Lietuvos žmonės ir jų kultūros, Lietuvos gyventojų antropologija, baltų kultūrų virsmas etniniais vienetais, visuomeniniai santykiai ir baltų ryšiai su Antika bei Pasauliu.
Antroji dalis – darbai. Ji paskirta baltų verslams ir amatams, baltų gyvenvietėms ir medinėms pilims, prekybai bei karybai.
Trečiojoje dalyje pristatoma baltų pasaulėžiūra, švietimas, mokslas, menas.
Be originalių straipsnių, kurių šiame kompaktiniame diske yra 31, taip pat yra apie 1000 iliustracijų, 20 video siužetų,14 kompiuterinių animacijų,patogi navigacija ir paieškos sistema aiškinamasis žodynas. Kompaktinio disko priedas– istorinis kompiuterinis žaidimas “Gentys”.
Kompaktinis diskas „Lietuva iki Mindaugo“ išleistas keturiomis kalbomis– lietuvių, anglų, lenkų ir rusų.