interaktyvių multimedijos sistemų kompanija

 

„Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija“. Pakuotė

24 istorijos, kurių trukmė 3 valandos ir 23 minutės

 

„Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija“

Tai antrasis leidinys iš serijos „Įdomioji Lietuvos istorija“. Kaip ir pirmajame leidinyje – „Valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“ – leidinio pagrindą sudaro „gyvi“ pasakojimai. Meno istorijos temos pradedamos seniausiais laikais ir užbaigiamos mūsų dienomis.

Šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis sukurtas „gyvas“ pasakojimas apie Lietuvos meno raidą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Ji skirta įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Lietuvos žmonėms. 24 siužetuose - meno istorijos pamokose nušviečiami kai kurie priešistorės meno ypatumai, didžiųjų Europos meno stilių keliai į Lietuvą ir jų raida mūsų žemėse. Čia gvildenami priešistorės meno, romanikos, bizantinio meno, gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo, romantizmo ir istorizmo, neoromantizmo, modernizmo bei postmodernizmo stilių svarbiausieji bruožai.
Turinys yra iliustruotas arba tekstinis.

Leidinio sudarytojai siekė nušviesti esminius meno istorijos momentus, kaip galima tolygiau juos išdėstyti politinės Lietuvos istorijos kontekste. Siekta apžvelgti didžiųjų Europos meno stilių kiltį ir vietinių Lietuvos meno tradicijų įtaką tų stilių lietuviškoje sklaidoje. Tai Lietuvos meno istorijos pradžiamokslis, kuris, tikimės, sužadins norą giliau domėtis mūsų krašto plastinio meno kultūra.

 

Be beveik 4 valandas trunkančio „gyvo“ pasakojimo kiekvienai pamokai yra skirta iki 49 iliustracijų su paaiškinimais ir vadinamoji virtuali ekskursija. Ji vartotojus detaliau supažindina su reikšmingu aptariamojo stiliaus meno paminklu. Meno istorijos siužetuose gausu personalijų, terminų ar įvykių. Jiems aiškinti skirtas žodynas, kuriame apibūdinamos 627 reikšmės.

Šio leidinio projekto vadovas yra Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedros vedėjas doc. Dr. Eugenijus Jovaiša. Dailėtyros instituto direktorės dr. Rūta Janonienės vadovaujamas dailėtyrininkų kolektyvas sukūrė pasakojumų tekstus, surinko iliustracijas ir parašė joms paaiškinimus. Vilniaus universiteto auklėtiniai istorijos magistrai Gediminas Kulikauskas ir Lina Kulikauskienė sudarė žodyną. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius Rimantas Bagdzevičius siužetus įgarsino, o tekstus redagavo Jurga Dzikaitė ir Veronika Šidlauskaitė.

„Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija“. Programos langas
„Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija“. Programos langas

Atgal

office@eln.lt ©ELN 2007